SOA on Rubber

#SOAonRubber | Alamin kung paano inihahanda ang lupang tatamnan ng rubber at tamang pagtatanim nito. Manood na at matuto mga Ka-Agri sa School on-the-Air on Rubber Production and Management ng…

DA12 Advisory

#DA12Advisory | HINDI sumisingil ng bayad ang aming ahensya kapalit ng anumang proyekto o interbensyong pang-agrikultura. Kung may katanungan patungkol sa mga programa o proyektong ipinatutupad ng Department of Agriculture…

F2C2 Mid-Year Assessment

#F2C2Mid-YearAssesstment| Fifty-seven farmer representatives from 17 clusters attended the Farm and Fisheries Clustering and Consolidated Program (F2C2) mid-year assessment activity on September 21 and 22 in General Santos City. Clusters…