𝗕𝗔𝗦𝗔𝗛𝗜𝗡: Nakarating sa tanggapan ng Department of Agriculture – Regional Field Office XII (DA-RFO XII) ang mga larawang ibinibenta ang dalawang sakong binhi ng mais na may tatak na DA-RFO XII sa isang Facebook Group. Ang pagbebenta ng anumang interbensiyon mula sa pamahalaan ay hindi pinahihintulutan kung kaya mariing pinaaalalahanan ang mga magsasaka, mangingisda, o sinumang kuwalipikadong indibidwal at grupong nakatanggap ng anumang ayuda mula sa gobyerno na ang gawaing ito ay ipinagbabawal.

Kung sinuman ang mayroong impormasyon tungkol sa maling gawaing ito, paki-report lamang sa inyong local agriculture office o di kaya ay sa tanggapan ng DA-RFO XII upang mapatawan ng kaukulang parusa batay sa mga umiiral na pulisiya at batas.

Maraming salamat, mga Ka-Agri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *